Våre politikere


Kommunestyret

  • I dag er jeg varaordfører i Alstahaug kommune. Arbeiderpartiet sin grunnverdier frihet, likhet og solidaritet ligger mitt hjerte nært. Tilrettelegging for allsidig næringsutvikling, bolyst og infrastruktur er politikkområder som engasjerer meg, i tillegg til kommuneøkonomi. Politiske verv: Aktiv i AUF på 90-tallet. Sekretær i Ski Ap 1995-1998. Styremedlem i Alstahaug Ap fra 2002 til 2019. Leder i periodene 2007-2009 og 2015-2019. Medlem av fylkestinget i Nordland perioden 2011-2015, leder av komité for Kultur, miljø og folkehelse i 2015. Varaordfører i Alstahaug kommune i periodene 2007-2011 og 2015-2019. Høsten 2019 stiller jeg som varaordførerkandidat for Alstahaug Ap


Styret